Predmet: Arhitektura računara (06 - E217)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Programski jezici i strukture podatakadada

Predmeti kojima je preduslov predmet Arhitektura računara

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operativni sistemidada
Ovladavanje studenata principima rada računara, arhitekturom njegovih naredbi, organizacijom i implementacijom računara. Ovladavanje asemblerskim programiranjem na početničkom nivou.
Poznavanje arhitekture računara i asemblerskog programiranja na početničkom nivou.
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U okviru predispitnih obaveza studenti polažu četiri testa i jedan predmetni projekat. Na završnom ispitu se proverava teorijski deo gradiva. Broj poena potrebnih za potpis je 30.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Hajduković, Ž. ŽivanovArhitektura računara - pregled principa i evolucije2013FTN Izdavaštvo, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Hajduković dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đukić dr Miodrag
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marić dr Petar
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kalkan Milanka
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stričević dr Lazar
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Igić Nemanja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mučalov Nenad
Asistent

Računarske vežbe