Predmet: Modeliranje i simulacija sistema (06 - E232)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 1dada
Fizikadada
Sistemi automatskog upravljanjadane

Predmeti kojima je preduslov predmet Modeliranje i simulacija sistema

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalni upravljački sistemidane
Izborni predmet 4dada
Ovladavanje studenta teorijskim i praktičnim osnovama modeliranja i simulacije sistema.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Matematički modeli vremenski kontinualnih sistema. Primeri formiranja modela: mehanički, termički, hidrodinamički, električni i elektromehanički sistemi. Analogije veličina i parametara. Elektromehaničke analogije. Linearizacija modela. Simulacija na analognom/hibridnom računaru. Simulacioni jezici. Simulacija na digitalnom računaru (MATLAB/Simulink). Matematički i simulacioni modeli vremenski diskretnih sistema. Identifikacija sistema. Parametarska identifikacija. Primer: veštačke neuronske mreže.
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe Laboratorijske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja.Kolokvijumi, testovi i ispit su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaíh zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. Erdeljan, D. ČapkoŠtampani materijal koji pokriva predavanja i vežbe2005Srpski jezik
Latinka Ćalasan, Menka Petkovska MATLAB i dodatni moduliControl System Toolbox i SIMULINK 1995 Mikro knjiga, Beograd Srpski jezik
Duane Hanselman, Bruce Littlefield Mastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference 2001 Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9 Engleski
C.M.Close, D.K.Frederick, J.C.Newell Modeling and Analysis of Dynamic Systems 2002 John Wiley & Sons, Inc. Engleski
Aleksandar Erdeljan, Darko ČapkoModelovanje i simulacija sistema sa primerima2015Fakultet tehničkih nauka, Novi sadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čapko dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Matić dr Dragan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ilić dr Slobodan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kanostrevac Mladen
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lazarević Slađana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Krajoski Goran
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stojaković Nedeljko

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bugarski dr Vladimir
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jakovljević dr Boris
Vanredni profesor

Računarske vežbe