На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Лука СтрезоскиВанредни професор21.09.2020.Катедра за електроенергетику и примењено софтверско инжењерство20200921