Документација за пријаву


04.04.2020. - 13:44 
За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршено четворогодишње средње образовање.

Документа потребна за пријављивање на Конкурс:

- Пријавни лист (добија се на Факултету на дан конкурисања);
- Сведочанства сва четири разреда (фотокопија/оригинал);
- Диплома о стеченом средњем образовању (фотокопија/оригинал);
- Лична карта или копија (очитана ако је са чипом) личне карте. Кандидати који нису из Србије доносе извод из матичне књиге рођених;
- Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинал уплатница).


Фотокопије не морају бити оверене, али је обавезно да се поднесу оригинална документа на увид и кандидат не мора лично да дође на пријаву.

Податке за уплату трошкова за полагање пријемног испита можете видети у примеру.

Трошкови полагања пријемног испита износе 6.000,00 динара.

*Уколико кандидат ради два или три пријемна испита додатно плаћа други односно трећи пријемни испит.
 

  • Није могуће приказати слику.