Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационог инжењеринга (Дипл. инж. инф. инжењ.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Електротехника и рачунарство; Инжењерски менаџмент;


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Година: 1, Семестар: Летњи

Година: 2, Семестар: Летњи

Година: 3, Семестар: Зимски

Година: 3, Семестар: Летњи

Година: 4, Семестар: Зимски

Увод у теорију информација21115
Интернет софтверске архитектуре20204
Базе података 220206
Теорија одлучивања22004
Операциона истраживања31103
Изборни предмет ИИ4143005
Стручна пракса - пројекат00033

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет ИИ4244007
Изборни предмет ИИ4333005
Изборни предмет ИИ4433004
Завршни - дипломски рад000914

Година: 5, Семестар: Зимски

Година: 5, Семестар: Летњи

 Документа