На функцији: Руководилац одсека


ЗвањеОдДо
проф. др Мирослав ЗарићРедовни професор15.10.2021.Одсек за примењене рачунарске науке и информатику20211015