Предмет: Математика 2 (14 - IZOO06)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математичке анализе (гранични процеси, диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине) неопходних за анализу, разумевање, решавање проблема, као и за успешну примену, пре свега у предметима из области информатике, ради разумевања информатичких принципа и техника.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима, прави и решава математичке моделе из стручних предмета.
Предавања (Теоријска настава):Поље реалних и комплексних бројева. Метрички простори. Низови (конвергенција низа, реални и комплексни низови, комплетни метрички простори).Бројни редови. Гранична вредност, непрекидност и униформна непрекидност функција. Реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена, неодређени интеграл; одређени интеграл и примена; несвојствени интеграл). Реалне функције више реалних променљивих (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена). Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине н-тог реда. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику неколико модула.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
И. Ковачевић, Н. Ралевић,В.Марић,Б.Царић,М.Новковић,С.МедићМатематичка анализа 1- уводни појмови и гранични процеси,2012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић,В.Марић, М. Новковић,Б.Царић,С.Медић,Н.РалевићМатемаричка анализа 1 -диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине2012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б. Царић,С.Медић, В.Ћурић, И. КовачевићЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
И.Ковачевић,Б.Царић,С.Медић, В.ЋурићТестови испита из Математичке анализе 12012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Завршни испит - I деонене50.00
Домаћи задатакдада5.00
Завршни испит - II деонене50.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сладоје Матић Наташа

Предавања
Недостаје слика

Томић др Филип
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Савић Ненад

Аудиторне вежбе