Upis
Dokumenta za upis:

- Overene fotokopije diploma ili original uverenja o diplomiranju svih prethodno završenih studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije diploma),
- Overene fotokopije dodataka diplomi ili original uverenja o položenim ispitima svih prethodno završenih studija (ukoliko je kandidat završio studije na FTN-u nije potrebno overavati fotokopije dodataka diplomi),
- Za kandidate državljane Republike Srbije - očitana lična karta (sa čipom) ili fotokopija lične karte (bez čipa); Za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije - izvod iz matične knjige rođenih (original) i/ili fotokopija prve strane pasoša,
- Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova vrednovanja studijskog programa (original uplatnica),
- Overeni nastavni planovi i programi svih prethodno završenih studija (odnosi se na kandidate koji nisu završili FTN),
- Komplet za upis (sadrži: fasciklu za upis i indeks, a dobija se na Fakultetu na dan upisa uz prikaz uplatnice o troškovima upisa),
- Dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm,
- Dokaz o uplati troškova upisa (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica),
- Dokaz o uplati troškova organizovanja nastave za slušanje razlike - diferencijalni predmeti  (odnosi se na studente kojima je prilikom vrednovanja prethodno završenih studija određena razlika polaganja predmeta).

Trenutno nema podataka