Predmet: Mašinski materijali (17 - M105)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMaterijali i tehnologije spajanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između karakteristika i osobina materijala i primene materijala u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Specifičnosti atomske i kristalne strukture materijala. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Plastičnost kristala. Teorija legiranja. Karakteristicni tipovi faznih dijagrama, jedno, dvo i tro komponentnih sistema. Fazne transformacije tecno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačavanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: 1. Metalni materijali. Uticaj mikrostrukture na osobine metalnih materijala. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi železa, bakra i aluminijuma, osobine i primena. 2. Keramički materijali – struktura, osobine i primena. 3. Polimeri – struktura, osobine i primena. 4. Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala. Postupci mehaničkih i mikrostrukturnih ispitivanja materijala. Određivanje standardnih mehaničkih osobina: napon tečenja, zatezna čvrstoća, izduženje, modul elastičnosti, tvrdoća po Brinelu, Vikersu i Rokvelu, dinamička čvrstoća, energija udara i žilavost loma.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propracen karakteristicnimprimerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Poredpredavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 12007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 22007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Šiđanin, L., Gerić, K.Mašinski materijali I - sveska 32007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Đorđević, V.Mašinski materijali1999Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Šuman, H.Metalografija1981Tehnološko–metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Callister, William D.Materials science and engineering2007New York: John Wiley&Sons, Inc.Engleski
Martin, John W.Materials for engineering2006Cambridge: Woodhead publishing limitedEngleski
Askeland, D. R., Fulay, P. P.Essentials of Materials Science and Engineering2010Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Spasojević Stanko
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Maksimović Nikola
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Hauck Albert
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Trivković Mirjana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pećanac Milan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe