Predmet: Modeliranje i simulacije na računaru (06 - S054)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o teorijskim i praktičnim osnovama modeliranja i simulacije sistema na digitalnim računarima.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Primeri formiranja modela. Matematički modeli vremenski kontinualnih sistema. Simulacija i simulacioni jezici. Programsko okruženje Matlab: promenljive, rad sa matricama, operacije i funkcije, rad sa polinomima, programsko rešenje običnih diferencijalnih jednačina. Simulacija statičkih i dinamičkih sistema - Simulink. Matematički i simulacioni modeli vremenski diskretnih sistema.
Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni deo ispita je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz domaćih zadataka, računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. IvetićStruktirani pristup u programiranju: inženjering, algoritmi i programski jezici Paskal i C2005Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
D ObradovićOsnovi računarstva2000Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
A. Erdeljan, D. ČapkoŠtampani materijal koji pokriva predavanja i vežbe2005Srpski jezik
Latinka Ćalasan, Menka PetkovskaMATLAB i dodatni moduli Control System Toolbox i SIMULINK1995Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Duane Hanselman, Bruce LittlefieldMastering MATLAB 6 - A Comprehensive Tutorial and Reference2001Prantice Hall, ISBN: 0-13-019468-9Engleski
C.M.Close, D.K.Frederick, J.C.NewellModeling and Analysis of Dynamic Systems2002John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Erdeljan dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čongradac dr Velimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lendak dr Imre
Vanredni profesor

Auditorne vežbe