Predmet: Stručna praksa (06 - S055)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastSaobraćajno inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 31.07.2007..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog kandidata posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
organizacija gde se obavlja stručna praksainterna akta organizacije u kojoj se obavlja stručna praksa2012Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!