Припреме за пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ -EXPRESS КУРС – 20 часова


30.04.2019. - 08:26 

Факултет техничких наука (ФТН) у наредном периоду организоваће припремну наставу из математике за струке на ФТН које имају пријемни испит из математике (ЗА ГРУПЕ „А“ И „Б“).

Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњешколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита.

Настава ће бити држана у току 4 дана, у обиму од 20 часова, по 5 часова дневно.

Почетни термин курса је:

четвртак, 20. јун, у 12.00 часова у холу ФТН испред Библиотеке


Цена курса је 8.000,00 динара за 20 часова.

Уплатницу попунити као што је доле назначено и предати професору на почетку курса.

За све информације обратите се на телефон (6350-770 или 485-2280) или лично на ФТН, соба 113 (Ф-блок) од 8.00 до 13.00 часова, (секретарица Лела).

Подаци за уплатницу:
Сврха уплате: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Прималац: ФТН (МАТЕМАТИКА); НОВИ САД, ТРГ Д. ОБРАДОВИЋА 6
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 3905301005