Predmet: Osnove otpornosti materijala (17 - M204A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.08.2017..

Osposobljavanje studenata za analizu napona i deformacija koji se javljaju u konstrukcionim elementima. Rešavanje statički određenih i statički neodređenih problema. Dimenzionisanje konstrukcionih elemenata.
Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se može izvršiti dimenzionisanje elemenata. Student je osposobljen za samostalno rešenanje problema iz oblasti Otpornosti materijala kako u okviru viših kurseva na studijama tako i u inženjerskoj praksi.
Osnovni zadaci Otpornosi materijala; Metod preseka; Hipoteza Ojlera i Košija; Matrica napona; Mere deformacija; Aksijalno opterećen štap: statički određen i statički neodređen; Uvijanje štapove kružnog poprečnog preseka: naponi i deformacije; Savijanje štapova: normalni naponi; Deformacije pri svijanju: elastična linija; Metod deformacijskog rada; Stabilnost štapova, kritična sila izvijanja;
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije. Gradivo je podeljeno u tri modula: prvi modul ( aksijalno opterećen štap, uvijanje) i drugi modul (savijanje) i treći modul (izvijanje, deformacijski rad) koji se polažu posebno. Ukoliko se ne polože moduli, polaže se pismeni ispit koji je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Atanacković, T.Teorija elastičnosti1993Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Mandić, J.Otpornost materijala1992Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Belyaev, N. M.Strength of Materials1979Mir, MoskowEngleski
Nesh, W. A.Schaum s outline of theory and problems of strength of materials1977McGraw-Hill Company, LondonEngleski
Higdon A.Mechanics of Materials1985John Wiley and Sons, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cako Sabolč
Asistent

Auditorne vežbe