Predmet: Izrada i odbrana master rada (14 - FIM003)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarske nauke
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2014..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi. Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne inženjerske probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Diplomirani student stiče temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina odabrane studijske grupe, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Diplomirani studenti sposobni su da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim i međunarodnim okruženjem.
Informacioni i finansijski inženjering.
Mentor za izradu i odbranu master bira jednu od oblasti iz koje će student da radi master rad i formuliše temu sa zadacima za izradu master rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!