O studijskom programu


30.05.2014. - 09:58 
Specijalističke akademske studije na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva.

Ciljevi studijskog programa se mogu grupisati u nekoliko kategorija:

Tehničko znanje. Program obezbeđuje duboko poznavanje barem jedne od specijalizovanih oblasti: energetike, elektronike, instrumentacije, merenja, telekomunikacija i obrade signala.

Praktična znanja. Dobijanje neophodnih znanja za formulisanje problema i projekata, kao i plana za njihovo rešavanje korišćenjem raznorodnih tehničkih znanja i veština. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja.

Komunikativnost i timski rad. Dobijanje neophodnih znanja za aktivno korišćenje barem jednog svetskog jezika, uz razvijanje sposobnoti za prezentovanje sopstvenih rezultata stručnoj i široj javnosti kao i razvijanje sposobnosti za timski rad.