Predmet: Reinženjering informacionih sistema (17 - IZMO02)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 24.02.2014..

Cilj predmeta je da studente upozna sa karakteristikama nasleđenih informacionih sistema i motivima za njihovu evaluaciju i unapređenje. Razvija se svest studenata o problemima vezanim za unapređenje nasleđenih informacionih sistema i njihovu integraciju sa drugim informacionim sistemima. Studenti će ovladati pristupima za evoluciju i metodama i tehnikama reinženjeringa informacionih sistema.
Studenti će, nakon uspešno završenog kursa, razumeti osnovne izazove, koncepte i motive za evoluciju nasleđenih informacionih sistema. Biće osposobljeni da, u datom kontekstu, evaluiraju raspoložive metode, tehnike i alate za evoluciju datog nasleđenog informacionog sistema, da odaberu i efikasno primene izabrane metode, tehnike i alate u cilju unapređenja nasleđenog informacionog sistema.
Pojam, vrste i karakteristike nasleđenih informacionih sistema (NIS). Motivi za evoluciju (modernizaciju) NIS-a (tržišni, poslovni, tehnološki). Pristupi modernizaciji NIS-a: migracija, implementacija paketa, re-hosting, restrukturiranje, reinženjering. Zadaci i životni ciklus reinženjeringa. Reverzni i progresivni inženjering. Reinženjering dizajna NIS-a. Održavanje i unapređivanje nasleđenog programskog koda. Tehnike za podršku procesa razumevanja programskog koda. Reiženjering baza podataka. Ekstrakcija logičke strukture obeležja iz repozitorijuma baze podataka. Primena data mining tehnika za ekstrakciju informacija o NIS-u: ograničenja baze podataka, pravila poslovanja i procesa poslovanja iz baze podataka. Proces konceptulizacije. Arhitekturom podržana modernizacija (Architecture Driven Modernization, ADM). Tehnički ADM, ADM aplikacija i podataka, ADM poslovne arhitekture. ADM Standardi. Modelima podržan reinženjering NIS-a. Izazovi, koncepti, pokretači i strategije integracije NIS-a u kontekstu reinženjeringa NIS-a.
Predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave, studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R. Valvedere, M. R. TallaInformation Systems Reengineering for Modern Business Systems2012IGI GlobalEngleski
W. M. Ulrich, P. NewcombInformation Systems Transformation Architecture-driven Modernization2010Morgan KaufmanEngleski
Favre, L.Model Driven Architecture for Reverse Engineering Technologies: Strategic Directions and System Evolution2010Engineering Science Reference, HersheyEngleski
J. FongInformation Systems Reengineering and Integration2006SpringerEngleski
S. W. Ambler, P. J. SadalageRefactoring Databases: Evolutionary Database Design2011Addison-WesleyEngleski
Tripathy P., Naik K.Software Evolution and Maintenance – a Practitioner’s Approach2015WileyEngleski
Fowler M.Refaktorisanje - poboljšanje dizajna postojećeg koda2003CETSrpski jezik
Gnjatović, M., Stefanović, D.Izabrane teme iz bezbednosti i sigurnosti informacionih sistema2018Fakutet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Crnkovic, Ivica Asklund, UlfImplementing and integrating product data management and software configuration management2003Artech HouseEngleski
Avison, D., Fitzgerald, G.Information Systems Development : Methodologies, Techniques & Tools2006McGraw Hill Education, LondonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Predmetni projekatdada30.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Sonja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stefanović dr Miroslav
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Antanasijević Dajana
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petrovački Jelena
Asistent-master

Računarske vežbe