Predmet: Hidrotehnički objekti i sistemi (17 - MPK028)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Upoznavanje studenata sa praktičnim problemima i sticanje stručnih znanja za primenu u praksi iz obalsti uređenja i gazdovanja vodama.
Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi, kao i za razumevanje i nadogradnju znanja u drugim stručnim predmetima.
Hidrotehnički objekti, podela i specifičnost, delovanje vode na hidrotehničke objekte. Materijali za građenje, statički i dinamički pritisak vode i uticaj seizmike, talasi, delovanje leda, sigurnost na klizanje, preturanje, isplivavanje. Nestabilnost objekta usled narušavanja strukture zemljišta ispod objekta, uzgon, mere za snižavanje uzgona. Uticaji na objekte u zoni dejstva površinske i podzemne vode. Hidrotehnički sitemi, njihova specifičnost i upravljanje sa njima.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kolaković SrđanHidrotehnički objekti i sistemi (skripta predavanja)2006FTN – Novi SadSrpski jezik
Savić LjubomirUvod u hidrotehničke građevine2003Građevinski fakultet u BeograduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stipić Danilo
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stipić Danilo
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe