Интензивни курс припремне наставе за упис на студијски програм архитектура


20.05.2024. - 08:59 

Интензивни курс припремне наставе за упис на основне студије на Департману за архитектуру и урбанизам почиње у суботу 8. јуна 2024. године од 10.00 часова.

Предавања ће се одржати у суботу 8. јуна, недељу 9. јуна, суботу 15. јуна, недељу 16. јуна, суботу 22. јуна и недељу 23. јуна, преко MS Teams апликације.
С обзиром да је у питању интензивни курс, настава ће трајати од 10:00 - 19:30 часова, а у току једног дана биће обрађено по 5 тематских јединица.

Ове припреме треба да помогну кандидатима у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са што више успеха положили пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану.
Питања и задаци на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из наведене литературе.

ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА, који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту. Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Цене похађања припремних предавања на убрзаном курсу су следеће:
- Уплата за један дан убрзаног курса са 5 тематских јединица: 12.000,00 динара
- Уплата за цео убрзани курс (свих 6 дана по 5 тематских јединица): 40.000,00 динара

Кандидати могу похађати и уплатити појединачне дане са 5 термина или одједном цео интензиван курс.

Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

Инструкције за уплату из иностранства:
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције и позив на број:  110320 и сврха уплате: припремни часови - Архитектура.

Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути EUR:
- Уплата за један дан убрзаног курса са 5 тематских јединица: 100,00 EUR
- Уплата за цео убрзани курс (6 дана по 5 тематских јединица): 340,00 EUR

Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци.  Инструкције за уплату у EUR се налазе ОВДЕ.

Моле се сви заинтересовани кандидати да због он-лине одвијања наставе доказ о уплати скениран (или фотографисан) пошаљу најкасније у уторак до 10:00 пред термин када желе да се укључе на курс на e-mail: arhitekturapripreme@gmail.com, како би на e-mail добили инструкције и приступни линк за online праћење предавања. Студенти који се одлуче да прате само појединачна предавања, уз доказ о уплати треба да јасно наведу у тексту e-maila за које термине су послали уплатницу, тј. које појединачне термине према горе наведеној сатници желе да прате.


СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Архитектура:
1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд

Општа култура:
1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018. године), Завод за уџбенике, Београд
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд
10. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор - Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика, Београд
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд
14. Милена Грбић, ЕлементарНо.1: увод у архитектонско пројектовање, Грађевински факултет, Суботица, 2023.