Predmet: Logistika preduzeća (06 - S0221)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastIntegralni transport i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Logistika preduzeća

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Povratna i zelena logistikadada
Oblikovanje logističkih procesa u lancima snabdevanjadada
Sticanje osnovnih znanja o značaju logistike u netransportnim preduzećima, kao i o različitim logističkim strategijama i koncepcijama koje se odražavaju na način prostorne i vremenske transformacije robnih tokova.
Po završetku kursa student će biti sposoban da: prepozna i definiše ulogu i mesto logistike u preduzeću; definiše strukturu logističkog sistema i logističkih procesa u preduzeću prema zahtevima materijalnih dobara; identifikuje, opiše i kvantifikuje logističke procese; proceni osnovne performanse logističkih procesa i sistema; kritički analizira različita alternativna rešenja za realizaciju logističkih procesa; pravilno pristupi organizovanju, upravljanju i kontroli tokova materijalnih dobara i pripadajućih informacija.
Ciljevi i zadaci logistike preduzeća. Sistem logistike preduzeća. Logistička strategija i koncepcija preduzeća. Logistika snabdevanja (nabavke). Logistika proizvodnje. Logistika distribucije. Reverzna logistika. Tokovi informacija u logističkom sistemu. Logističke performanse i kontroling. Organizaciona forma logističke funkcije u preduzeću.
Predavanja, vežbe, konsultacije, debate. U okviru predmeta predviđen je obilazak preduzeća sa izraženim logističkim procesima i izrada seminarskog rada.Provera znanja: parcijalno polaganje (ispit 1. deo i ispit 2. deo) ili ceo ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
David J. Bloomberg, Stephen B. LeMay, Joe B.HannaLogistika2006Pearson Education Inc ZagrebHrvatski
Dr Vladeta GajićLogistika preduzeća, skripte sa predavanja2002FTNSrpski jezik
Milosav GeorgijevićTehnička logistika2011Zadužbina AndrejevićSrpski jezik
Milorad Kilibarda, Slobodan ZečevićUpravljanje kvalitetom u logistici2008Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Završni ispit - I deonene0.00
Završni ispit - II deonene0.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikoličić dr Svetlana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirčetić Dejan
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe