Predmet: Bezbednost saobraćaja (06 - S0331)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastSaobraćajni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Izučavanje pojavnih oblika (fenomenologije), uzroka, uslova i drugih faktora zbog kojih nastaju pojave koje ugrožavaju ljude i imovinu u saobraćaju, sa posebnim osvrtom na izučavanje saobraćajnih nezgoda (etiologije). Sticanje znanja o mogućnosti društvenih organizacija da adaptiraju prostor u kome treba da se odvija saobraćaj bez većih štetnih posledica po društvene vrednosti.
Mogućnost stručnog sagledavanja složenih zakonitosti nastajanja pojava koje ugrožavaju ljude i imovinu u saobraćaju. Sticanje znanja o načinu utvrđivanja stepena ugroženosti u saobraćaju. Mogućnost racionalnog upravljanja resursima bezbednosti saobraćaja. Sticanje znanja o razvoju i primeni savremenih tehnologija upravljanja i kontrole saobraćaja, odnosno Inteligentnih transportnih sistema, čime se stvaraju mogućnosti za racionalno, ekonomično i bezbedno odvijanje saobraćaja.
Predmet izučavanja. Metodi bezbednosti saobraćaja. Pojam fenomenologije saobraćajnih nezgoda. Mehanizam dejstva faktora bezbednosti saobraćaja. Saobraćajne nezgode. Dinamika i struktura saobraćajnih nezgoda. Posledice saobraćajnih nezgoda. Vrednovanja u oblasti bezbednosti saobraćaja. Struktura i ritam radnji u saobraćaju. Izvršioci saobraćajnih nezgoda. Pojam etiologije saobraćajnih nezgoda. Kvantificiranje uzroka saobraćajnih nezgoda. Objektivni faktori. Tehnički faktori. Put kao faktor bezbednosti saobraćaja. Vozilo kao faktor bezbednosti saobraćaja. Prirodni faktori. Društveni faktori. Ljudski faktor bezbednosti saobraćaja. Inteligentni transportni sistemi.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru predmeta predviđena je izrada seminarskog rada u kome će studenti primeniti stečena znanja o analizi saobraćajnih nezgoda.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milan InićBezbednost drumskog saobraćaja2004Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Slobodan PantazijevićBezbednost saobraćaja1994MUP Srbije, Viša škola unutrašnjih poslova, ZemunSrpski jezik
Dragač Radoslav, Vujanić MilanBezbednost saobraćaja II deo2002Saobraćajni fakultet BeogradSrpski jezik
Milan VujanićZbirka rešenih zadataka iz bezbednosti saobraćaja I deo1991Saobraćajni fakultet BeogradSrpski jezik
Milan InićEtiologija saobraćajnih nezgoda1995Savremena administracija, BeogradSrpski jezik
Radoslav DragačBezbednost saobraćaja III1994Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Inić MilanFenomenologija saobraćajnih nezgoda1995Institut za saobraćajSrpski jezik
Svetozar KostićBrzina kao faktor bezbednosti drumskog saobraćaja1994Univerzitet u Novom Sadu, FTN-Saobraćajni odsekSrpski jezik
Milan InićOkolina i saobraćajne nezgode1996Institut za saobraćaj, FTN-Novi SadSrpski jezik
Milan InićBezbednost drumskog saobraćaja skripta II deo2004Fakultet Tehničkih Nauka Novi SadSrpski jezik
Milan HajdukovićČovek i nezgode1994FTN Novi Sad, Institut za krim. istr. BeogradSrpski jezik
Naučno stručni skupPropisi u bezbednosti saobraćaja "Postojeće stanje i problemi primene"2003Viša škola unutrašnjih poslova, BeogradSrpski jezik
Kosa MitoševićČovek i nezgode u saobraćaju1985Društvo inž. i tehničara saobraćaja i veza, Novi SadSrpski jezik
Milan InićČovek autor i žrtva saobraćajne nezgode1997Offset print, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jovanović dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bačkalić dr Svetlana
Docent

Auditorne vežbe