Predmet: Teorija saobraćajnog toka (06 - S0432)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastSaobraćajni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje fundamentalnih znanja o sabraćajnom toku, njegovim karakteristikama, osnovnim pokazateljima saobraćajnog toka i postupcima za njihovo merenje i proračunavanje, zakonistostima i odnosima koji vladaju u saobraćajnom toku i postupcima koji služe za njegovu analizu. Izučavanje modela za iskazivanje zavisnosti između osnovnih parametara saobraćajnog toka u zavisnosti od tehničko-eksploatacionih karakteristka puta. Obrazovni cilj predmeta je i sticanje osnovnih znanja neophodnih za izučavanje uslova odvijanja saobraćaja na putnoj i uličnoj mreži u oblastima planiranja, upravljanja i projektovanja saobraćajne infrastrukture.
Primena stečenih znanja za analizu saobraćajnog toka na putevima, raskrsnicama i putnim objektima u zavisnosti od njihovih tehničko-eksploatacionih karakteristika, odnosno definisanje osobenosti saobraćajnog toka i određivanje karakterističnih vrednosti parametara neophodnih za ocenu uslova odvijanja sobraćaja. Primena stečenih znanja iz teorije saobraćajnog toka u drugim oblastima koje se bave problematikom planiranja i izgradnje saobraćajne infrastrukture, kao i upravljanja saobraćajem na putnoj i uličnoj mreži.
Kretanje pojedinačnog vozila, osnovni parametri saobraćajnog toka, protok vozila, gustina saobraćajnog toka, brzina saobraćajnog toka, vreme putovanja, jedinično vreme putovanja, intervali sleđenja vozila, značajne osobenosti saobraćajnog toka, složenost saobraćajnog toka, opšti uslovi odvijanja saobraćaja, sastav i struktura saobraćajnog toka, neravnomernost protoka vozila, relacije između osnovnih parametara saobraćajnog toka, empirijski modeli međuzavisnosti osnovnih parametara saobraćajnog toka, matematički modeli u opisivanju saobraćajnog toka, kretanje organizovane grupe vozila.
Predavanja, auditorne i računske vežbe. U okviru vežbi studenti će analizirati parametre saobraćajnog toka u realnim uslovima. Praktični - računski deo predmeta studenti mogu položiti putem kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ljubiša Kuzović, Vuk BogdanovićTeorija saobraćajnog toka2004Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000National Research Council, Washington , D.C.Engleski
Vladan TubićZbirka rešenih zadataka iz kapaciteta i nivoa usluge drumskih saobraćajnica2000Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Highway research board "Special Report 87"Highway capacity manual 19651965Division of Eng. and industrial Research NAS-NRC Engleski
Donald R. DrewTraffic flow theory and control1968McGraw-Hill book company New York, St. Louis, San Francisco,Engleski
Ljubiša KuzovićKapacitet i nivo usluge drumskih saobraćajnica2000Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Ljubiša KuzovićUtvrđivanje potreba i opravdanosti izdvajanja tranzitnog saobraćaja sa gradskih arterija izgradnjom obilaznica1997Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Ljubiša Kuzović, Dražen TopolnikKapacitet drumskih saobraćajnica1989Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Ljubiša KuzovićKapacitet i nivo usluge deonica puteva1989Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vuk
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Garunović Nemanja
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe