Други колоквијум


05.01.2019. - 22:16
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ

Колоквијум 2 из Теорије осцилација (машинство) ће бити одржани 12. јануара 2018 од 16-17х у А1. Доћи испред А1 15 минута пре почетка. Колоквијум се ради читко и јасно видљиво, искључиво хемијском оловком.

Положен колоквијум 2 ослобађа полагања 2. Задатка на писменом делу испита. Право на полагање колоквијума имају редовно уписани студенти текуће школске године који први пут слушају овај предмет. Студенти који су раније одслушали овај предмет, а желе да полажу предмет преко делова, морају се пријавити за полагање преко колоквијума, на студентској служби.5.јануар 2019. Предметни наставник
Звонко Ракарић