Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

BIM у грађевинарству220007
Мостови220006
Третман вода201002
Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада220003
Хидротехничке конструкције220003
Хидромашинска опрема220003
Стручна пракса000063

Година: 1, Семестар: Летњи

Хидраулика 2411005
Изборни предмет - хидротехника 1220005
Изборни предмет - хидротехника 2220005
Студијски истраживачки рад - мастер рад0008010
Израда и одбрана мастер рада000078
 Документа