ЦЕВАС - Центар изузетних вредности


04.06.2015. - 15:49
Одлуком Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије од 18.5.2015. године, Центру за вибро-акустичке системе и обраду сигнала ЦЕВАС додељен је статус ЦЕНТРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ.