Контакти по смеровима


06.03.2013. - 00:00 
Братислав Радумило,
Шеф Студентске службе
studsluzba@uns.ac.rs, bratislavr@uns.ac.rs 021/485-2222

Љубомир Милашиновић,
Систем инжењер
ljubomir@uns.ac.rs 021/485-2220

Биљана Филиповић,
Координатор рада студентске службе за први степен студија
biljanafilipovic@uns.ac.rs 021/485-2220

Дражана Грбић,
Координатор рада студентске службе за други и трећи степен студија
drazanam@uns.ac.rs 021/485-2209

Заједнички (дежурни) шалтер
021/485-2232

Радислав Симић,
Референт за стране студенте
simic_radislav@uns.ac.rs 021/485-2208 и 021/485-2209

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Миодраг Армацки, референт за:
• Производно машинство
• Механизација и конструкционо машинство
• Енергетика и процесна техника
• Техничка механика и дизајн у техници
• Геодезија и геоматика

stud.masinstvo@uns.ac.rs, stud.geodezija@uns.ac.rs  021/485-2226

Маријана Ерцег , референти за:
• Индустријско инжењерство
• Инжењерски менаџмент

Јасна Анђелић, референти за
• Мехатроника
• Инжењерство информационих система

stud.menadzment@uns.ac.rs  021/485-2224

Горана Лађиновић референт за:
• Архитектура
• Сценска архитектура, техника и дизајн

stud.arhitektura@uns.ac.rs 021/485-2223

и Ивана Томић, референти за:
• Инжењерство заштите животне средине
• Инжењерство заштите на раду
• Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

stud.zastita@uns.ac.rs 021/485-2225

Јасна Пајић, референт за:
• Графичко инжењерство и дизајн

stud.grafika@uns.ac.rs  021/485-2221

Милијана Столић, референт за:
• Саобраћај и транспорт
• Поштански саобраћај и телекомуникације

stud.saobracaj@uns.ac.rs 021/485-2227

Милан Брадић, референт за:
• Грађевинарство

stud.gradjevinarstvo@uns.ac.rs 021/485-2228

Биљана Анушић, референт за:
• Рачунарство и аутоматика

stud.racunarstvo@uns.ac.rs 021/485-2231

Госпа Ђајић, референт за:
• Енергетика, електроника и телекомуникације

stud.elektrotehnika@uns.ac.rс 021/485-2229

Сања Поњевић, референт за:
• Анимација у инжењерству
• Примењено софтверско инжењерство
• Информациони инжењеринг

stud.animacija@uns.ac.rs 021/485-2229

Тица Драгана, референт за:
• Биомедицинско инжењерство
• Мерење и регулација
• Чисте енергетске технологије
• Софтверско инжењерство и информационе технологије

biljanatodic021@gmail.com 021/485-2233

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Бранко Спасић, референт за:
• Архитектура
• Планирање и управљање регионалним развојом
• Дигиталне технике, дизајн и продукција у аритектури и урбанизму
• Сценска архитектура и дизајн
• Индустријско инжењерство
• Мехатроника
• Индустријско инжењерство - Напредне инжењерске технологије
• Инжењерски менаџмент
• Инжењерство информационих система
• Инжењерство иновација
• Графичко инжењерство и дизајн
• Инжењерство заштите животне средине
• Инжењерство заштите на раду
• Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
• Инжењерство третмана и заштите вода

stud.master.branko@uns.ac.rs 021/485-2230

Ивана Недић и Љиљана Морача, референти за:
• Производно машинство
• Механизација и конструкционо машинство
• Енергетика и процесна техника
• Техничка механика и дизајн у техници
• Математика у техници
• Енергетика, електроника и телекомуникације
• Рачунарство и аутоматика
• Примењено софтверско инжењерство
• Софтверско инжењерство и информационе технологије
• Грађевинарство
• Геодезија и геоматика
• Саобраћај и транспорт
• Поштански саобраћај и телекомуникације
• Анимација у инжењерству

stud.master.ivana@uns.ac.rс 021/485-2418

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Малетин Милана, референт за:
• Енергетика, електроника и телекомуникације
• Инжењерски менаџмент
• Инжењерски менаџмент - МБА
• Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије
• Електроника и телекомуникације
• Софтверске и информационе технологије

iimeuro@gmail.com 021/459-740

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Дражана Грбић, референт за:
• Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент
• Мехатроника
• Архитектура
• Саобраћај
• Грађевинарство
• Сценски дизајн
• Техничка механика
• Математика у техници
• Геодезија и геоматика
• Енергетска ефикасност у зградарству

drazanam@uns.ac.rs
021/485-2209

Снежана Бојанић, референт за:
• Машинство
• Енергетика, електроника и телекомуникације
• Рачунарство и аутоматика
• Графичко инжењерство и дизајн
• Инжењерство заштите животне средине
• Инжењерство заштите на раду
• Анимација у инжењерству
• Магистарске студије и Докторске дисертације (по старом закону)

postdiplomske@uns.ac.rs 021/485-2208