Predmet: Energetska elektronika 1 (17 - EE305)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta Energetska elektronika 1 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje uređaje za pretvaranje parametara električne energije korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti i metoda digitalnog upravljanja, odnosno da pored teoretskog izučavanja snažnih poluprovodnika i načina rada svih vrsta pretvarača (AC/DC, DC/DC, DC/AC i AC/AC), student stekne i neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi.
Nakon savladavanja gradiva iz predmeta Energetska elektronika 1 studenti će biti osposobljeni da razumeju principe i metode rada elektroenergetske konverzije sa snažnim poluprovodničkim komponentama, rešavaju i proračunavaju jednostavna rešenja energetskih pretvarača, kao i da primenjuju komercijalne industrijske energetske pretvarače u elektromotornim pogonima i sličnim aplikacijama. Oni će moći i da proračunavaju metode zaštite ovih uređaja, kao i da predvide njihove negativne uticaje na mrežu i napajane potrošače.
Predmet i značaj energetske elektronike. Uvod u energetske pretvarače. Komponente energetske elektronike. Struktura i principi rada. Oblast sigurnog rada. Proračun gubitaka. Ispravljači (AC/DC). Invertori (DC/AC). Naizmenični napajači (AC/AC). Energetski pretvarači i kvalitet električne energije. Pretvarači za kompenzaciju i popravku kvaliteta električne energije. Pobudna kola za prekidačke komponente. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.
Predavanja teoretskih principa rada snažnih elektronskih komponenti i energetskih elektronskih pretvarača, Auditorne vežbe rešavanjem zadataka proračuna energetskih pretvarača i njihovih zaštitnih kola, Laboratorijske vežbe u kojima studenti, kroz modularni pristup i samostalni rad dobijaju praktičnu potvrdu teoretskih znanja i stiču neophodna praktična iskustvo i sigurnost u radu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dokić, B.Energetska elektronika : pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Katić, V.Energetska elektronika : zbirka rešenih zadataka1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Katić, V., Marčetić, D., Graovac, D.Energetska elektronika : praktikum laboratorijskih vežbi2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada15.00
Testdada15.00
Testdada15.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.50
Prisustvo na predavanjimadada2.50
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Laboratorijske vežbe