Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo


28.05.2014. - 13:28 

Mašine i uređaji su neizostavan i važan deo savremenog sveta i ovaj program namenjen je onima koji će taj deo sveta proširiti i osavremeniti.

Sve mašine koje koristimo, a koje su dovele do civilizacijskog nivoa i blagodeti koje uživamo, neko je konstruisao. Departman nudi modernu sadašnju viziju konstrukterstva koja pored baznih mašinskih disciplina počiva i na interdisciplinarnom korišćenju znanja iz informatike, računarske tehnike, primenjene elektrotehnike i elektronike, ali i sistemskom prilazu problemima i njihovom rešavanju, kao što je to u visokorazvijenim zemljama.
Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo obrazuje akademske profile kadrova za razvoj, projektovanje, konstruisanje, eksploataciju, održavanje i zaštitu pri radu mašina i opreme iz oblasti transportne tehnike i logistike, poljoprivredne i prehrambene tehnike, motora i motornih vozila.

Studije na Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena:

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB, uključujući i diplomski rad. Završetkom studija stiče se zvanjediplomirani inženjer mašinstva.
Nastava na osnovnim studijama obuhvata oblasti mašinskih konstrukcija, transportnih sistema i logistike, poljoprivrednog i prehrambenog mašinstva i automobilskog inženjerstva.

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija, sa obavezom sticanja dodatnih 60 ESPB, tako da završetkom drugog stepena student stiče ukupno 300 ESPB i zvanjemaster inženjer mašinstva.
Studenti na master studijamase u skladusa svojim interesima i afinitetima, opredeljuju za jednu od četiri grupe izbornih predmeta, pri čemu se izborom odgovarajućegrupe predmeta student opredeljuje za određeno područje mehanizacije:

Projektovanje mašina,transportni sistemi i logistika,
Poljoprivredno i prehrambeno mašinstvo,
Automobilskoinženjerstvo,
Bezbednost i zaštita na radu sa transportnim i građevinskim mašinama imotornim vozilima.

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Doktorske studije se izvode na studijskom programu MAŠINSTVO u kojem je zastupljena oblast mehanizacije i konstrukcionog mašinstva.

Na programu mehanizacija i konstrukciono mašinstvo studenti stiču savremena znanja i kompetencije iz opšteg mašinstva, osposobljavaju se da samostalno obavljaju delatnosti projektovanja, konstruisanja, eksploatacije, ispitivanja i održavanja mašina i mašinskih postrojenja.

Tokom prve i druge godine osnovnih akademskih studija stiču se opšta teorijska znanja potrebna za uspešno savladavanje gradiva iz oblasti projektovanja i konstruisanja mašina. U trećoj godini stiču se stručna i praktična znanja iz projektovanja, konstruisanja, eksploatacije i održavanja mašina i opreme za oblast transportne tehnike i logistike, poljoprivredne i prehrambene tehnike, motora i motornih vozila.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Studenti se kvalifikuju za rad u preduzećima za projektovanje, inženjering i konsalting, razvojnim službama proizvodnih organizacija, privatnim konsultantskim, prometnim i proizvodnim preduzećima u:
• industriji,
• poljoprivredi,
• javnim službama,
• uslužnim delatnostima,
• malim i srednjim preduzećima,
• sopstvenom preduzeću,
• istraživačkim i razvojnim institutima,
• trgovačkim preduzećima,
• predstavništvima,
• osiguranju,

i mogu se zapošljavati na različitim poslovima kao:
• rukovodilac razvoja,
• istraživač,
• projektant,
• konstruktor, inspektor, ekspert,
• inženjer održavanja.