Predmet: Matematika 4 (17 - MR0MA4)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti verovatnoće, statistike i slučajnih procesa.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz oblasti verovatnoće, statistike i slučajnih procesa.
Verovatnoća: Osnovne definicije u verovatnoći, uslovna verovatnoća i Bajesova formula. Slučajna promenljiva neprekidnog i diskretnog tipa , funkcija raspodele. Dvodimenzionalna slučajna promenljiva. Uslovne raspodele. Brojne karakteristike - očekivanje, disperzija, kovarijansa, korelacija. Granične teoreme. Statistika : tačkaste i intervalne ocene parametara, parametarske i neparametarske hipoteze i testovi značajnosti.
Predavanja; Numeričko računske vežbe i računarske vežbe(iz statistike). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih modula: teorija verovatnoće, slučajni procesi, statistika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Slučajni procesi200 Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grbić, T., Nedović, Lj.Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada45.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda55.00
Usmeni deo ispitanene10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stefanović Tamara
Asistent-master

Računarske vežbe