Predmet: Metode merenja i ispitivanja mašina (06 - M2507)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Produbljavanje znanja iz oblasti eksperimentalnog ispitivanja mašina.
Sticanje osnovnih znanja za naučno-istraživački rad u oblasti eksperimentalnog ispitivanja masina sa posebnim akcentom na metode ispitivanja naponsko deformacijskog stanja primenom mernih i ispitivanja operativnog stanja i identifikacije otkaza mašina metodama merenja i analize vibracija.
Primena mernih traka. Veza napona i deformacije. Fizikalni princip rada merne trake. Kriterijumi za odabir mernih traka. Postavljanje mernih traka na objekat ispitivanja. Wheatston-ov most. Merna pojačala. Softvare za analizu (HBM Catman i drugi). Osnovni tipovi signala i njihove karakteristike. Opis signala u vremenskom i frekventnom domenu. Fourier-ova transformacija digitalnih signala. Analiza sistema (pobuda i odziv), prenosna funkcija i funkcija koherencije. Digitalna obrada signala i greške digitalne obrade. Merni lanci za merenje i analizu vibracija. Merenje vibracija na rotirajućim mašinama – spektralne mape i sonogrami, praćenje redova, analiza relativne faze signala, analiza orbita, eksperimentalna modalna analiza i udarni testovi. Rad sa prenosivim i stacionarnim sistemima za merenje i analizu vibracija. Metode identifikacije otkaza i njihove korekcije. Softvare za analizu: 01dB-Metravib eDIAG, 01dB-Metravib dbFA, Vibrant MeScope i drugi.
Predavanja, samostalan studijsko istraživački rad, konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva se može polagati i po delovima (koji čine celinu) u toku predavanja, a i preko seminarskog rada i predmetnog projekta (koji se izlažu i brani usmeno).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Robert Bond RandallVibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications2011WilleyEngleski
Anders BrandtNoise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures2011WileyEngleski
Karl HoffmanAn Introduction to Measurements using Strain Gages1989HBMEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šostakov Rastislav

Predavanja
Nedostaje slika

Zuber dr Ninoslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zuber dr Ninoslav
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kekić Aleksandar
Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti