Predmet: Pribori (06 - P306)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMetrologija, kvalitet,ekološko-inženjerski aspekti, alati i pribori
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje znanjima u oblastima izbora, proračuna i eksploatacije pribora, koja omogućavaju studentu samostalno izvođenje navedenih postupaka u praksi. Cilj predmeta je da diplomirani inženjer stekne kompetencije za primenu naprednih alata za upravljanje priborima.
Studenti će biti osposobljeni za samostalan izbor, proračun i eksploataciju pribora. Studenti stiču kompetencije za definisanje strategija upravljanja priborima u različitim procesima inženjerstva.
Opšte o priborima. Pojam, mesto i uloga pribora. Koncepcije pribora, njihove karakteristike i primena. Osnovni elementi pribora - elementi za pozicioniranje, elementi za stezanje, elementi tela pribora, elementi za vođenje alata, elementi za podešavanje položaja alata, elementi za vezu, ostali elementi pribora (elementi za premošćavanje visinskih i dužinskih rastojanja, elementi za manipulaciju sa priborom, elementi za pozicioniranje pribora na mašini, sigurnosni elementi, translatorni elementi, obrtni elementi). Uticajni faktori, osnovna pravila i tok u projektovanju pribora. Mehanizacija i automatizacija pribora. Izbor, primena i eksploatacija pribora. Univerzalni pribori. Pribori za grupnu tehnologiju. Modularni pribori. Fazno izmenjivi pribori. Pribori za montažu. Pribori za demontažu. Pribori u metrologiji i kontroli kvaliteta. Pribori za koordinatne merne mašine. Pribori za zavarivanje. Pribori za spajanje. Pribori za aditivnu proizvodnju. Pribori za rukovanje. Pribori za precizno inženjerstvo. Pribori u fleksibilnim proizvodnim sistemima. Pribori u medicini i stomatologiji.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hodolič, J.; Vukelić, Đ.Pribori2008Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tanović, LJ.; Jovičić, M.Alati i pribori - projektovanje, proračuni i konstrukcije pomoćnih pribora2005Mašinski fakultet - BeogradSrpski jezik
Tadić, B.Specijalni stezni pribori - zbirka rešenih zadataka2002Mašinski fakultet u KragujevcuSrpski jezik
Campbell, P.D.Q. Basic Fixture Design1994Industrial Press Inc.Engleski
Hoffman, E. G.Jig and fixture design2004Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vukelić dr Đorđe
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šokac dr Mario
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Santoši Željko
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Štrbac dr Branko
Docent

Laboratorijske vežbe