Predmet: Kotlovska postrojenja (17 - M3411)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Osposobljavanje za rad na poslovima: konstruisanja, projektovanja, eksploatacije, inženjeringa i konsaltinga iz oblasti kotlovskih postrojenja.
Sticanje osnovnih znanja o problemima i metodologiji rešavanja problema pri konstruisanju, projektovanju, vođenju pogona (stacionarnog i nestacionarnog u smislu promene opterećenja), inženjeringu i konsaltingu kotlovskih postrojenja: Konstrukcija kotlova; gorivo, statika sagorevanja i ložišni uređaji; termički proračuni; aerodinamika i hidraulika; korozija, habanje, prljanje i čišćenje; racionalizacija i ispitivanja kotlovskih postrojenja; uticaji kotlova na životnu sredinu i sprečavanje zagađenja okoline.
• Uvod, klasifikacija kotlova, tendencija razvoja;• Goriva, sastav, vrste i karakteristike goriva;• Sagorevanje goriva, statika i kinetikasagorevanja, produkti sagorevanja;• Uređaji za sagorevanje čvrstih, tečnih igasovitih goriva. Priprema goriva zasagorevanje;• Voda i para;• Toplotni proračun parnih kotlova;• Aerodinamika gasnog i vazdušnog trakta;• Hidrodinamički procesi u parnim kotlovima;• Osnovni elementi parnih kotlova;• Skelet, ozid i izolacija kotlova;• Dinamika i regulacija parnog kotla;• Kotlovski čelici i proračun na čvrstoću;• Korozija kotlovskih zagrevnih površina;• Kotlovi i okolina.
Predavanja, konsultacije, mentorski rad. Auditorne vežbe. Posete industrijskim pogonima. Znanje se proverava na ispitu. Alternativno, ispit se može polagati sukcesivno u 2 kolokvijuma. Ako se položi samo 1 kolokvijum student izlazi na ispit i polaže sadržaj nepoloženog dela.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pešenjanski I.Kotlovska postrojenja - u pripremi2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Brkić Lj, Živanović Lj.Parni kotlovi1997Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Gulič, M., Brkić. Lj., Perunović., P.Parni kotlovi1986Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Brkić,Lj., Živanović Lj.Termički proračun parnih kotlova1981Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Kreuh, L.Generatori pare1978Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Gulič, M.Generatori pare1974Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Ledinegg, M.Dampferzeugung1966Springer, BerlinNemački
Đurić, V.Parni kotlovi - atlas konstrukcija1972BIGZ, BeogradSrpski jezik
Đorđević, B.Hemijsko - inženjerska termodinamika1978Tehnološko-metalurški, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Seminarski raddada25.00
Usmeni deo ispitaneda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Miljković dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vlaović Željko
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vlaović Željko
Asistent

Računarske vežbe