Predmet: Zaštita na radu pri intervencijama (06 - URZP15)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.10.2012..

Sticanje neophodnih znanja za postupanje u slučaju intervencije i realizaciju iste sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu.
Studenti će biti osposobljeni za realizaciju planova intervencije respektujući pravila bezbednosti i zdravlja na radu.
Vanredne situacije - osnovni pojmovi, klasifikacija, karakteristike.Priroda i uzroci ljudskih grešaka. Metode za kvantifikaciju ljudske greške. Metode upravljanja ljuskom pouzdanošću. Obrazovanje kao preventivna mera u sistemu bezbednosti i upravljanja intervencijama. Osnovni pojmovi iz bezbednosti i zdravlja na radu. Pojam opreme za intervencije i spasavanje. Podela opreme. Specifična oprema. Održavanje opreme za intervencije.
Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen prikazom karakterističnih primera iz prakse radi lakšeg razumevanja gradiva.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Geoff Taylor, Kellie Easter and Roy HegneyEnhancing Occupational Safety and Health2004Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Hadžistević dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihajlović mr Višnja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ilić Mićunović dr Milana
Docent

Auditorne vežbe