Predmet: Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja (06 - URZP21)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Sticanje znanja koja će omogućiti inženjerima za upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara aktivno učešće i saradnju sa drugim učesnicima u procesu prostornog planiranja, tako da analize rizika i ranjivosti u naseljenim područjima budu sastavni deo već početnih faza izrade planskih dokumenata i strateškog planiranja održivog razvoja naselja.
Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju identifikaciju komponenata rizika od pojave katastrofalnih događaja i požara i ranjivosti naselja pri analizi područja koje je predmet planiranja, sprovođenje postupka analize rizika i ranjivosti u urbanim područjima, kao i formulisanje rešenja koje treba da budu razmotrena u procesu planiranja. Stečena znanja omogućuju razumevanje procesa prostornog i urbanističkog planiranja i sagledavanje postojećih kvaliteta i vrednosti okruženja.
Vrste planskih dokumenata u urbanističkom i prostornom planiranju. Aktuelni propisi iz oblasti prostornog planiranja i urbanističkog projektovanja. Elementi održivosti razvoja naseljenih mesta. Značaj i razvoj gradova kroz istoriju. Urbanizacija kao proces. Savremeni gradovi, njihove karakteristike i problemi. Funkcionisanje gradskih sistema. Održivi razvoj gradova. Savremeni pristup planiranju održivih gradova. Analiza mogućnosti inkorporacije analize rizika u okviru važećih zakonskih rešenja. Identifikacija i analiza rizika od katastrofalnih događaja i požara u pripremi planske dokumentacije. Pojam ranjivosti. Analiza postojećih planova i sagledavanje primenjenih konceptualnih rešenja sa aspekta zaštite od katastrofalnih događaja i požara. Studije slučaja – analiza važećih planskih dokumenata (svih nivoa) i analiza događaja iz prethodnog perioda.
Predavanje, seminarski rad, prezentacija gostujućeg predavača, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jelena Mijić - VučkovićGrad – juče, danas, sutra2005Narodna knjiga, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraStrateški okvir za održivi razvoj Srbije2004Institut za arhitekturu i urbanizam SrbijeSrpski jezik
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010Land and Natural Disasters2010United Nations Human Settlements ProgrammeEngleski
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)Enhancing Urban Safety and Security — Global Report on Human Settlements 20072007Earthscan, LondonEngleski
Wolfgang Garatwa, Dr. Christina Bolli Disaster risk management2002Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn Engleski
Richard Rogers and Ann Power Cities for a small country2000Faber and Faber Limited, LondonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Auditorne vežbe