Predmet: Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara (06 - URZP56)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerski menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja.
Katastrofalni događaji i požari kroz istoriju Istorijat upravljanja rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Terminologija i definicije Uvod u funkcije rizika i njene osnovne komponente Upoznavanje sa ciklusom upravljanja rizikom od događaja sa katastrofalnim posledicama Uvod u institucionalne i zakonodavne okvire upravljanja rizikom požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Osiguranje i upravljanje rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Uloga informacione i komunikacione tehnologije u upravljanju rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama
Predavanje, auditorne i računarske vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Damon P. CoppolaIntroduction to International Disaster Management2007ElsevierEngleski
James G. QuintiereFundamentals of Fire Phenomena2006John Wiley & Sons Ltd, EnglandEngleski
Bernard HenryFire 1968Johan Baker Publishers Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Miškić dr Miroslav
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Novaković Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe