Predmet: Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara (06 - URZP56)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerski menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja.
Katastrofalni događaji i požari kroz istoriju Istorijat upravljanja rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Terminologija i definicije Uvod u funkcije rizika i njene osnovne komponente Upoznavanje sa ciklusom upravljanja rizikom od događaja sa katastrofalnim posledicama Uvod u institucionalne i zakonodavne okvire upravljanja rizikom požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Osiguranje i upravljanje rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama Uloga informacione i komunikacione tehnologije u upravljanju rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama
Predavanje, auditorne i računarske vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Damon P. CoppolaIntroduction to International Disaster Management2007ElsevierEngleski
James G. QuintiereFundamentals of Fire Phenomena2006John Wiley & Sons Ltd, EnglandEngleski
Bernard HenryFire 1968Johan Baker Publishers Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Miškić dr Miroslav
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Novaković Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe