Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Факултету техничких наука 1978. године основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Симеуновић др Милан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 132016
Нацртна геометрија и техничко цртање33106
Физика31116
Познавање робе у транспорту21014
Основе саобраћаја21014
Изборни предмет 120003

Година: 1, Семестар: Летњи

Механика 1 - основе32017
Математика 232016
Урбанизам и просторно планирање32016
Транспортно-логистичке особине робе31014
Изборни предмет 233006
Изборна позиција 120002

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција31116
Математичка статистика43018
Технологија водног саобраћаја31014
Осигурање у саобраћају и транспорту21015
Изборни предмет 331105
Изборна позиција 220002

Година: 2, Семестар: Летњи

Изборни предмет 432016
Информационе технологије у саобраћају21014
Прописи у области саобраћаја22005
Операциона истраживања32005
Основи логистике22004
Изборни предмет 532016

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологија железничког саобраћаја32005
Методе истраживања индикатора у саобраћају31115
Друмске и градске саобраћајнице и чворишта32017
Безбедност саобраћаја32016
Изборни предмет 632016

Година: 3, Семестар: Летњи

Технологија комбинованог транспорта31116
Техника безбедности и контроле саобраћаја21004
Теорија саобраћајног тока31105
Логистика предузећа31015
Изборни предмет 733006
Изборни предмет 832005

Година: 4, Семестар: Зимски

Експертизе саобраћајних незгода31116
Регулисање и управљање саобраћајем31116
Паркирање и јавне гараже22013
Урбани транспорт путника31116
Капацитет друмских саобраћајница22104
Изборни стручни страни језик 120002

Година: 4, Семестар: Летњи

Саобраћајни терминали22003
Технологије јавног транспорта путника22004
Модели у планирању саобраћаја32106
Изборни предмет 922003
Стручна пракса00032
Завршни - дипломски рад000815