Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер грађевинарства (Дипл. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 4, Семестар: Зимски

Коловозне конструкције3200.006
Изборна позиција - а4300.007
Изборна позиција - б4200.006
Изборна позиција - ц0-20-200.004
Изборна позиција - е2-3200.005

Година: 4, Семестар: Летњи

Одабрана поглавља из пројектовања путева2200.004
Технологија и организација грађења 23200.005
Изборна позиција - д31-20-10.005
Стручна пракса0003.003
Завршни - дипломски рад00010.0015
 Документа