На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Маја ЧавићВанредни професор01.10.2018.Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољопривредно машинство20181001