Predmet: Programski jezici i strukture podataka (06 - E214)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Programski jezici i strukture podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura računaradada
Interakcija čovek računardada
Ovladavanje studenata principima i tehnikama izrade procedurnih programa uz poseban akcent na strukturama podataka.
Studenti treba da budu obučeni za izradu programa na konkretnom programskom jeziku.
Pregled programskih jezika. Sintaksa programskih jezika: BNF, EBNF i sintaksni dijagrami. Osnovni i izvedeni tipovi podataka. Operacije. Sekvenca. Selekcije. Ciklusi. Skokovi. Moduli. Datoteke. Algoritmi i algoritamski sistemi. Tjuringova mašina. Markovljevi normalni algoritmi. Rekurzivne funkcije. Analiza algoritama i strukturirano programiranje. Strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Testiranje programa. Korisnički interfejs. Dokumentovanje programa.
Predavanja.Računarske vežbe. Konsultacije. Od ukupno 100 bodova deo od 70 bodova ostvaruje se u toku nastave, a 30 na teorijskom delu ispita. Predispitne obaveze obuhvataju dva mala projekta (15 bodova svaki) i četiri testa (10 bodova svaki) što čini ukupno 70 bodova. Da bi položio ispit student mora prikupiti najmanje 55 bodova. Studenti koji u toku nastave ne prikupe 25 bodova (što je teorijski minimum) izlaze na pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kraus L.Programski jezik C sa rešenim primerima1994Mikro knjiga, Beograd (knjiga je više puta preštampavana)Srpski jezik
Malbaški D., Obradović D.Osnovne strukture podataka1995Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Malbaški D.Odabrana poglavlja metoda programiranja2005Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Hotomski D., Malbaški D.Matematička logika i principi programiranja2003Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Popov dr Srđan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živanov dr Žarko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kondić Miroslav
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dimitrieski dr Vladimir
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Obrenić Marko
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Knežević Marko
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kojić Sanja
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pavković Vesna
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stojić Ivan
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Živančev Miodrag
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perić Ivan
Asistent-master

Računarske vežbe