Predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana (17 - ASO44)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Izgradnja sposobnosti primene znanja, iskustava i stavova definisanih u istraživačkom radu na konkretan projektantski zadatak Izgradnja sposobnosti samostalnog rada na projektima u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna, kao i sposobnosti participacije u timskom radu na projektima u ovoj oblasti.
Sposobnost studenata da samostalno primenjuje prethodno stečena znanja i iskustva iz različitih problemskih celina koje čine oblast scenske arhitekture, tehnike i dizajna, sa težištem na promišljanje i projektovanje arhitektonskih scenskih objekata i prostora. Sposobnost organizovanja i sprovođenja samostalnog stvaralačkog procesa. Sposobnost prepoznavanja potrebe za saradnjom sa stručnjacima i umetnicima iz drugih oblasti, relevantnih za oblast scenske arhitekture, tehnike i dizajna, kao i sposobnost saradnje sa njima – kao podrška individualnom radi, i kao učesnicima u zajedničkom stvaralačkom procesu.
Definisanje uže teme diplomskog projekta – naziva scenskog objekta ili scenskog prostora koji je predmet projekta. Izrada programske strukture predmetnog scenskog objekta ili prostora. Izrada osnovnog prostornog koncepta. Razrada koncepta. Definisanje prostornog rešenja. Definisanje rešenja fizičke strukture, u korelaciji sa sistemom funkcija objekta ili prostora. Definisanje sadržaja i izrada završnog elaborata projekta u elektronskoj formi. Kreiranje i izrada reprezentativnih plakata na kojima treba prikazati projekat, kao i stvaralački proces. Odbrana projekta pred komisijom.
Samostalni stvaralački rad studenta pod mentorstvom. Korišćenje različitih metoda i tehnika, u skladu sa temom diplomskog projekta (skice, kolaži, makete, crteži u razmeri, 3d modelovanje, modelovanje u virtuelnom prostoru itd.). Redovne konsultacije sa mentorom. Priprema za usmenu prezentaciju i odbranu diplomskog projekta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Aktuelni časopisi svih godina izdavanja, odbranjeni završni radovi iz oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna, kao i drugi referenti izvori.-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Izrada završnog radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!