Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства (Дипл. инж. индустр. инж.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Лазаревић др Милован
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Основе индустријског инжењерства и менаџмента32016
Математика 122006
Социологија рада22004
Материјали у инжењерству32006
Рачунарске технологије40407
Страни језик 120002

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 222006
Процеси и средства рада32016
Развој и пројектовање производа42027
Механика у индустријском инжењерству32017
Страни језик 220023

Година: 2, Семестар: Зимски

Управљање техничким системима20204
Теорија вероватноће и статистика22005
Рачунаром подржано пројектовање производа (CAD/CAE)30215
Технологије обраде производа32025
Економика предузећа22005
Основи електротехнике22005

Година: 2, Семестар: Летњи

Студија рада и ергономија22015
Пројектовање поступака рада (CAPP, CAM)22005
Интегрална системска подршка - логистика22005
Системи за аутоматску идентификацију20205
Примењена операциона истраживања22005
Аутоматизација процеса рада 140226

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологије монтаже30205
Технологије руковања материјалом30205
Технологије мерења и контроле производа30205
Програмабилни логички контролери (PLC)20204
Поузданост техничких система и одржавање32006

Година: 3, Семестар: Летњи

Пројектовање производних система32006
Пројектовање информационих система30206
Организација предузећа22005
Систем менаџмента квалитетом22006
Управљање пројектима22005
Изборни предмет 122004
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Зимски

Управљање процесима рада32206
Пројектовање, провера и анализа система управљања заштитом животне средине22004
Инжењерство услуга32005
Изборни предмет 230205
Изборни предмет 332215
Изборни предмет 433326

Година: 4, Семестар: Летњи

Рачунарска интеграција производних система30206
Изборни предмет 532205
Изборни предмет 632205
Изборни предмет 732206
Завршни - дипломски рад ИИ00067