Документација за пријаву


04.04.2020. - 13:44 
За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршено четворогодишње средње образовање.

Документација која се подноси приликом ONLINE пријављивања кандидата:

- Скенирана сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Скенирана диплома о завршном - матурском испиту,
- За кандидате држављане Републике Србије - Очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
За кандидате који нису држављани Републике Србије - скениран извод из матичне књиге рођених,
- Скениран доказ о уплати трошкова за организовање пријемног.
*   Кандидати из Републике Српске конкуришу као и кандидати из Републике Србије и није потребно да врше нострификацију дипломе. Сви остали кандидати који не долазе из Републике Србије треба да ураде и нострификацију дипломе. Више информација можете пронаћи ОВДЕ.

----

Документа потребна за пријављивање на Конкурс доласком на Факултет у терминима назначеним у Конкурсу:

- Пријавни лист (добија се на Факултету на дан конкурисања);
- Сведочанства сва четири разреда (фотокопија/оригинал);
- Диплома о стеченом средњем образовању (фотокопија/оригинал);
- Лична карта или копија (очитана ако је са чипом) личне карте. Кандидати који нису из Србије доносе извод из матичне књиге рођених;
- Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинал уплатница).
*   Кандидати из Републике Српске конкуришу као и кандидати из Републике Србије и није потребно да врше нострификацију дипломе. Сви остали кандидати који не долазе из Републике Србије треба да ураде и нострификацију дипломе. Више информација можете пронаћи ОВДЕ.

Фотокопије не морају бити оверене, али је обавезно да се поднесу оригинална документа на увид и кандидат не мора лично да дође на пријаву.


----

Податке за уплату трошкова за полагање пријемног испита можете видети у примеру.

Трошкови полагања пријемног испита износе 6.000,00 динара.

*Уколико кандидат ради два или више пријемна испита (максимално пет) додатно плаћа дате пријемне испите.
 

  • Није могуће приказати слику.