Predmet: Merenja u tehnici (17 - H210)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektrična merenja, metrologija i biomedicina
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.02.2004..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti merenja električnih i neelektričnih veličina.
Sposobnost korišćenja savremenih mernih uređaja i instrumenata u industriji. Rešavanje srednje složenih problema u oblasti merenja električnih i neelektričnih veličina u industriji. Sposobnost primene savremenih električnih sredstava merenja za merenje veličina u mašinstvu.
Međunarodni sistem jedinica. Pravila pisanja jedinica SI sistema. Definicije jedinica i njihove mere. Obrada mernih informacija. Pojmovi tačnosti i preciznosti. Greške merenja. Indirektna merenja i račun greške. Merna nesigurnost. Opšte karakteristike mernih instrumenata. Merenje jednosmernih struja i napona. Ampermetri sa kretnim kalemom. Galvanometri. Greške merenja ampermetrom. Voltmetri sa kretnim kalemom. Potenciometri. Digitalni voltmetri. Digitalni ampermetri. Digitalni multimetri. Greške očitavanja kod digitalnih mernih instrumenata. Merenje naizmeničnih struja i napona. Instrumenti sa kretnim kalemom i talasnim ispravljačima. Instrumenti sa mekim gvožđem. Digitalni instrumenti za merenje naizmeničnih veličina. Strujna klešta. Merenje snage i energije. Elektrodinamički instrumenti. Digitalni vatmetri. Merenje otpornosti. Voltmetarske i ampermetarske metode merenja otpornosti. Ommetri. Mostne metode. Merenje kapacitivne i induktivne otpornosti. Merenje kapacitivnosti. Merenje kapacitivnosti elektrolitskih kondenzatora. Merenje induktivnosti. Naizmenični mostovi. Merenje učestanosti. Digitalni brojači. Merenje rezonantne učestanosti. Merenje spektra signala. Merni pretvarači i senzori. Termootporni senzori od referentnih materijala. Termistori. Termoparovi. Principi beskontaktnog merenja temperature. Pasivna i aktivna termografija. Principi merenja sile i naprezanja električnim putem. Merne trake. Piezoelektrini senzori. Merenje pomeraja čvrstih tela pomoću kapacitivnih i induktivnih merila. Merenje pomeraja pomoću optičkih senzora. Reflektometrijsko, refrakcijsko i interferometrjsko merenje pomeraja. Principi merenja statičkih i dinamičkih parametara fluida. Merenje pritiska, brzine i nivoa fluida.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stanković, D.Fizičko-tehnička merenja1987Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Milovančev, S.Zbirka rešenih zadataka iz električnih merenja neelektričnih veličina2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulat Marina
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe