Predmet: Hidraulika i pneumatika (17 - M34I11)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti kojima je preduslov predmet Hidraulika i pneumatika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hidropneumatski sistemidada
Cilj predmeta je sticanje znanja, kompetencija i akademskih veština studenata o hidrauličkim i pneumatskim komponentama koje se koriste u hidrauličkim i pneumatskim sistemima za prenos snage i upravljanje prenosom snage. Predmetom se predviđa razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u domenu hidraulike i pneumatike. Takođe je planiramo i postizanje sposobnosti za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti hidraulike i pneumatike.
Osposobljenost za rešavanje konkretnih problema iz oblasti hidraulike i pneumatike. Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa pri rešavanju konkretnih problema iz oblasti hidraulike i pneumatike. Osposobljenost studenata za rad sa savremenim tehničkim rešenjima hidraulike i pneumatike. Razvoj veština i spretnosti u oblasti hidraulike i pneumatike. Studenti će takođe biti osposobljeni za korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti hidraulike i pneumatike.
Hidraulične i pneumatske komponente, definicija, mesto i uloga u hidrauličnim i pneumatskim sistemima za prenos snage i kretanja i u hidrauličnim i pneumatskim upravljačkim sistemima. Zapreminski kompresori, principi rada, prednosti i mane, klasifikacija, parametri rada, karakteristike. Zapreminske pumpe, opis rada, prednosti i mane, klasifikacija, parametri rada, karakteristike. Zapreminski motori, klasifikacija, principi rada, prednosti i mane, tehnički parametri, energetske karakteristike. Upravljački ventili, klasifikacija, principi rada, grafičko označavanje, hidraulične i upravljačke karakteristike. Kontrola temperature radne tečnosti hidrauličkog sistema.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja, laboratorijskih i računskih vežbi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Uzelac, D., Bikić, S.Hidropneumatske komponente2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bikić, S.Hidropneumatske komponente : skripta2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vuković, V., Tašin, S.Uvod u hidropneumatsku tehniku2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Doder dr Đorđije
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Tašin mr Slobodan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vukić Marko
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe