Predmet: Elektronsko poslovanje (12 - IM1026)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenata za razumevanje, oblikovanje, uspostavljanje i vođenje procesa elektronskog poslovanja uz predhodnu proveru stanja sistema i podizanje nivoa organizacione spremnosti. Elektronsko poslovanje predstavlja za diplomiranog inženjera menadžmenta prilaz u automatizaciji konvencionalnih metoda poslovanja.
Studenti će biti osposobljeni da izvrše procenu organizacione spremnosti sistema, odaberu odgovarajuće rešenje u području automatizacije putem uvođenja elektronskog poslovanja i da utvrde metode i način primene odabranog rešenja. Diplomirani inženjeri menadžmenta će biti osposobljeni za rad u virtuelnom okruženju.
Savremeni trendovi poslovanja, globalni izazovi i zahtevi za prilagođavanjem u poslovanju. Umrežena virtuelna organizacija (izmeštanje procesa i funkcija, odluka o izmeštanju). Modeli elektronskog poslovanja (aukcije, portali, korpe, grupna kupovina, akcije i dinamičko kreiranje cena, B2C, C2C, C2B2C). Kombinacija tradicionalnog i elektronskog poslovanja. Modeli poslovanja između preduzeća (B2B). Korporativni portali, portali klastera. Organizaciona spremnost, procena organizacione spremnosti, plan unapređenja organizacione spremnosti. Rešenja elektronskog poslovanja (aplikacije i servisi elektronskog poslovanja). Primena rešenja elektronskog poslovanja. Strategija primene elektronskog poslovanja. Razvoj plana uvođenja procesa zasnovanih na rešenjima elektronskog poslovanja. Učenje na daljinu, internet izdavaštvo. Elektronski novac i elektronsko bankarstvo. Osnovno o bezbednosti u elektronskom poslovanju.
Predavanja su auditornog tipa, vežbe su isključivo računarske i na njima se koriste alati za procenu organizacione spremnosti i razvijene strukture rada. Nastava na predmetu je intenzivno podržana platformom za učenje na daljinu (Moodle).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lalić, B., Marjanović, U.Primena IT i Interneta, el2009Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
Laudon, K, Traver, C.E-commerce 20122012PearsonEngleski
Turban, E., et.al.Electronic Commerce2010PearsonEngleski
Deitel, H., Deitel, P., Steinbuhler, K.E-Busines and E-Commerce for Managers2001Prentice HallEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Xu Ming

Predavanja
Nedostaje slika

Marjanović dr Uglješa
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ćirić Danijela
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Medojević Milana
Istraživač saradnik

Računarske vežbe