Predmet: Osnovi elektrotehnike 2 (06 - H108)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi elektrotehnike 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analogna elektronikadada
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektromagnetike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektromagnetike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski promenljivih struja. Uz rešavanje jednostavnih mreža prostoperiodične struje, cilj je da se studenti osposobe i za rešavanje simetričnih trofaznih mreža. Studenti se osposobljavaju i za proračun osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika, kalemova i kondenzatora.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu imaće znanja: - da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura - da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima - da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama - da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu elemenata u mreži i poprave faktor snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama
Vektor magnetske indukcije. Bio - Savarov zakon. Magnetski fluks. Apmerov zakon. Supstanca u magnetskom polju. Diamagnetski i paramagnetski materijali. Feromagnetski materijali. Granični uslovi. Magnetska kola. Elektromagnetska indukcija. Lencov zakon. Vrtložne struje. Površinski efekat. Međusobna i sopstvena induktivnost. Energija i sile u magnetskom polju. Neki primeri primene elektromagnetske indukcije. Električne mreže sa veličinama opšte vremenske zavisnosti. Kirhofovi zakoni u mrežama sa vremenski promenljivim strujama. Električne mreže sa prostoperiodičnim veličinama. Prostoperiodični naponi i jačine struja na pasivnim elementima mreže. Snage u mrežama sa prostoperiodičnim strujama. Kompleksna simbolika u mrežama sa prostoperiodičnim strujama. Rešavanje električnih mreža u kompleksnom domenu. Popravka faktora snage. Posebne veze pasivnih kompleksnih elemenata. Simetrični trofazni sistemi.
Putem predavanja, auditornih vežbi i grupnih i individualnih konsultacija, polazeći od jednostavnijih slučajeva i rešavajući sve komplikovanije primere, student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dr Neda Pekarić-Nađ, Dejana Herceg“Osnovi elektrotehnike za računarstvo”2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Miroslav Prša, Laslo Juhas“Osnovi elektrotehnike - Zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta”2001Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Docent

Laboratorijske vežbe