Predmet: Tehnologija betona - putevi (17 - GG21P)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 1dada
Materijali u građevinarstvu 2dada
Upoznavanje sa teorijskim osnovama cement i asfalt betona, kao kompozitnih materijala. Sticanje znanja o specifičnostima komponentnih materijala (veziva, punioci, dodatci), svojstvima svežeg i očvrslog betona i metodama za njihovo ispitivanje. Ovladavanje znanjima o metodologijama projektovanja sastava cement i asfalt betona.Upoznavanje sa tradicionalnim i savremenim tehnologijama proizvodnje cement i asfalt betona, i postupcima ugrađivanja istih. Osposobljavanje za izradu projekta betona.
Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima na višim godinama studija i u inženjerskoj praksi. Osposobljavanje za: izbor odgovarajuće vrste cement i asfalt betona i projektovanje njihovog sastava, za organizovanje betoniranja/asfaltiranja puteva, platoa, pisti i drugih objekata niskogradnje u normalnim i ekstremnim klimatskim uslovima i praćenje i ispitivanje kvaliteta cement i asfalt betona tokom izvođenja betonskih radova i za izradu projekta betona.
Osnovne komponente cement i asfalt betona, sa posebnim naglaskom na svojstva bitumenskih veziva. Struktura i svojstva svežeg cement i asfalt betona (reološka svojstva, tehnološka svojstva, ostala svojstva). Struktura i svojstva očvrslog cement i asfalt betona (mikro i makro-struktura, čvrstoća pri pritisku, čvrstoća na zatezanje, modul elastičnosti i poasonov koeficijent. Reološka svojstva očvrslogcement i asfalt betona. Posebna svojstva cement i asfalt betona (otpornost na dejstvo mraza, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, otpornost na habanje, vodonepropustljivost). Projektovanje sastava različitih vrsta betona. Spravljanje, transport , ugrađivanje i negovanje cement i asfalt betona. Postupci betoniranja/asfaltiranja, puteva, platoa, aerodromskih pisti i drugih objekata niskogradnje. Kontrola kvaliteta betona. Projekat betona.
Predavanja se izvode uz pomoć savremenih tehničkih sredstava: prezentacija u Power Point-u, korišćenje filmskih i grafičkih ilustracija. U okviru laboratorijskih vežbi studenti mogu da vide postupke spravljanja betona i ispitivanja osnovnih svojstava svežeg i očvrslog betona i da učestvuju u pojedinim ispitivanjima. Deo vežbi je računski sa zadacima iz građevinske prakse. Za sve studente je obavezna stručna ekskurzija (Fabrika betona, asfaltne baze, interesantni objekti u izgradnji gde se izvode betonski radovi). Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog - pismenog dela, a pismeni deo je eliminatoran. Pismeni deo ispita obuhvata računske zadatke. Teorijski deo ispita se polaže usmeno u ispitnim rokovima, nakon položenog pismenog dela ispita.Tokom semestra u kome se sluša predmet, 40% teorijskog dela se može položiti kroz jedan kolokvijum.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Muravljov, M.Osnovi teorije i tehnologije betona1991Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Muravljov, M., Zakić, D.Tehnologija betona : Zbirka rešenih ispitnih zadataka2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Mirjana Malešev Vlastimir Radonjanin,Tehnologija betona - putevi, materijal sa predavanja2018autori - predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Malešev dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Docent

Laboratorijske vežbe