О ТРАФСАФ ПРОЈЕКТУ
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду учествује у Erasmus + пројекту Унапређење безбедности саобраћаја у земљама Западног Балкана кроз иновацију курикулума основних и мастер студија (Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF). Општи циљ пројекта TRAFSAF је да подржи модернизацију високошколских установа у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Косову * Резолуција УН у области транспорта и саобраћајног инжењерства увођењем нових наставних планова и програма, као и да се унапреди знање о професионалцима за безбедност саобраћаја, заснованим на препорукама националних стратегија за безбедност саобраћаја на Западном Балкану.

Модернизоване лабораторије са најсавременијом хардверском и софтверском опремом за симулације, где ће студенти стицати практична знања која се могу одмах применити, као и савремене библиотечке јединице ће допринети иновативним новим студијским програмима. Ова опрема ће се користити и за обуку професионалаца.

Општи циљеви пројекта су :

- Унапређење квалитета високог образовања у области транспорта и саобраћајног инжењерства;
- Јачање њене релевантности за тржиште рада и друштво;
- Јачање нивоа компетенција и вештина стручњака у земљама Западног Балкана (Србија, Црна Гора, Косово * Резолуција УН, Босна и Херцеговина) кроз развој нових компетенција и побољшање постојећих основних / мастер програма, у складу са трендовима ЕУ.

Посебни циљеви пројекта су:

- Идентификација кључних питања безбедности у саобраћају у земљама партнерима;
- Развој и имплементација нових и савремених курикулума за основне и мастер студије у складу са Болоњским захтевима и националним стандардима акредитације;
- Развој едукативних тренинга и материјала за обуку стручњака за безбедност у саобраћају.

Тренутно нема података