Predmet: Završni - master rad (17 - SEMZR0)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2019..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni stečenih praktičnih i teorijskih znanja iz odgovarajuće oblasti u praksi u oblasti softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija. Osposobljavanje studenata za praćenje literature i istraživački rad.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Master student stiče temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina odabrane studijske grupe, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Master studenti su sposobni da na odgovarajući način napišu i da prezentuju rezultate svog rada. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim oktuženjem.
Softversko inženjerstvo. Primenjene računarske nauke. Informatika. Internet i računarske mreže. Intelignentni sistemi.
Samostalni rad studenta, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraAktuelni naučni radovi/časopisi svih godina objavljivanja relevantni za oblast master rada-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!