Предмет: Математичка анализа 1 (06 - E212)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ9
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..


Предмети којима је предуслов предмет Математичка анализа 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Системи аутоматског управљањадане
Нумерички алгоритми и нумерички софтвердане
Моделирање и симулација системадада
Методе оптимизациједада
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математичке анализе (гранични процеси, диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине).
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи градиво из Математичке анализе 1 .
Предавања (Теоријска настава):Поље реалних и комплексних бројева. Метрички простори. Низови (конвергенција низа, реални и комплексни низови, комплетни метрички простори). Гранична вредност, непрекидност и униформна непрекидност функција. Реалне функције једне реалне променљиве (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена, неодређени интеграл; одређени интеграл и примена; несвојствени интеграл). Реалне функције више реалних променљивих (гранична вредност; непрекидност; униформна непрекидност; диференцијални рачун и примена). Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине н-тог реда. Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећих 5 модула (први модул: гранични процеси; други модул: диференцијални рачун реалне функције једне реалне променљиве, трећи модул: диференцијални рачун реалних функција више реалних променљивих; четврти модул: интегрални рачун; пети модул: обичне диференцијалне једначине).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
И. Ковачевић, Н. Ралевић,В.Марић,Б.Царић,М.Новковић,С.МедићМатематичка анализа 1- уводни појмови и гранични процеси,2012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
И. Ковачевић,В.Марић, М. Новковић,Б.Царић,С.Медић,Н.РалевићМатемаричка анализа 1 -диференцијални и интегрални рачун, обичне диференцијалне једначине2012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
М. Новковић, Б. Царић,С.Медић, В.Ћурић, И. КовачевићЗбирка решених задатака из Математичке анализе 12012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
И.Ковачевић,Б.Царић,С.Медић, В.ЋурићТестови испита из Математичке анализе 12012ФТН (Едиција техничке науке-уџбеници), Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада3.00
Завршни испит - I деонене50.00
Домаћи задатакдада5.00
Завршни испит - II деонене50.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада2.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Биљана
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Дедеић др Јована
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стојанчевић др Тијана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јолић Маја
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе