Predmet: Merenje i regulisanje (12 - M211)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTermoenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.1999..

Upoznavanje studenata sa karakteristikama mernih uređaja, specifičnostima merenja pojedinih procesnih veličina, kao i osposobljavanje za analizu upotrebe merne i regulacione opreme u termoprocesnoj tehnici.
Sticanje teoretskih i praktičnih znanja u oblastima merne i regulacione tehnike.
Značaj merenja i regulisanja u termoprocesnoj tehnici, opšti pojmovi. Funkcionalna analiza rada mernih uređaja. Opšte karakteristike mernih uređaja. Greške pri inženjerskim merenjima. Merne jedinice i standardi osnovnih veličina. Merenje temperatura, pritisaka, protoka, toplotnih protoka, nivoa tečnosti, vlažnosti, sastava produkata sagorevanja i dr. Koncept regulisanja procesa. Regulacioni sistemi.
Predavanja. Laboratorijske vežbe, konsultacije. Ispit je pismeni. Ocena se formira na osnovu uspeha na pismenom ipitu, odbrani laboratorijskih vežbi i prisustva na predavanjima i vežbama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Prof. Dr Dušan GvozdenacMerenje i regulisanje u termoprocesnoj tehnici2001Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Odbrana projektadada30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gvozdenac Dušan

Predavanja
Nedostaje slika

Jovanović Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Kljajić dr Miroslav
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mujan Igor
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Pilić Vladimir
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe